top of page

H.W.K. ridder Huyssen van Kattendijke en de Vjeanse historie


Als kind hoorde ik hoe hij vanaf het bordes van het oude gemeentehuis de samengedromde Vjenneluie toesprak op hoogtijdagen. Een stem die niet leek te passen bij het korte, gedrongen postuur van deze vroeg kalende man. Zijn hoog Haarlemmerdijkse taalgebruik en articulatie vermoedde adellijke afkomst. Zou zo'n man zich wel kunnen handhaven in dat nuchtere, platte Vjenne? En toch hield hij het er 26 jaar vol als burgemeester. Veruit de langste termijn van al degenen die na hem kwamen. Wie was deze man?


Ridder Henri Willem Karel Huyssen van Kattendijke was de eerste burgemeester van Vriezenveen na de WOII. Hij begon zijn ambtelijke loopbaan als volontair te Bathmen. In de oorlog gaf hij leiding aan de distributiedienst in Bathmen, Heino en Deventer. Deze dienst regelde de registratie en uitgifte van het gecompliceerde bonnensysteem. In september 1945 werd hij aangesteld als waarnemend burgemeester van Vriezenveen en een jaar later volgde zijn officiële benoeming. Hij was toen, met zijn 27 jaar, de jongste burgemeester van Nederland. In zijn eerste interview voor de Vriezenveensche Courant in 1945 zei hij: "Zeker, een eigenaardig dorp en een interessante geschiedenis. Locale geschiedenis heeft mijn grote belangstelling, hiervoor interesseer ik mij in hoge mate."


Op 29 augustus 1949 wordt in de raadzaal van het gemeentehuis te Vriezenveen de Vereniging Oud Vriezenveen opgericht. Het initiatief hiervoor kwam van Herman Jansen, dé Vriezenveense historicus, samen met de burgemeester.

Opmerkelijk is dat dit de plek is waar nu het Historisch Museum Vriezenveen is gevestigd. Tijdens de algemene ledenvergadering van 25 februari 1964 deelt de voorzitter mee, dat het gemeentebestuur de heer H.W.K. ridder Huyssen van Kattendijke heeft aangewezen tot lid van het bestuur van de Vereniging Oud Vriezenveen. Tijdens de bijzondere, openbare raadsvergadering bij de opening van het 600 jarig bestaan van Vriezenveen in 1969 hield de burgemeester een indrukwekkende, historische toespraak. Deze toespraak is in 2019, ter gelegenheid van het 650 jarig bestaan, in zijn geheel gepubliceerd in Waver 't Vjenne, het kwartaalblad van de Vereniging Oud Vriezenveen.


Hij is een verre nazaat van een familie die terug te voeren is tot Adriaan Huyssen, die schepen en burgemeester was van Goes en in 1575 overleed. Zijn naam is te herleiden naar de Heerlijkheid Kattendijke in het oosten van het Zeeuwse Zuid Beveland. Kattendijke was vroeger een zelfstandige gemeente. Nu is het een dorp met 585 inwoners binnen de gemeente Goes. In 1814 is de familie Huyssen van Kattendijke in de adelstand verheven. In 1827 werd aan jhr. J.W. Huyssen van Kattendijke de titel van baron verleend bij eerstgeboorte. Een jaar later werd voor hem de titel van ridder gehomologeerd, hetgeen betekent dat alle mannelijke leden, afgezien van het hoofd van het geslacht, de titel van ridder dragen. Meerdere leden van de familie brachten het tot burgemeester, waren lid van de Eerste en Tweede Kamer of dienden als officier in het Pruisische leger. De familie heeft zijn aristocratie in de loop van de geschiedenis wel bewezen.


In 1970 werd H.W.K. ridder Huyssen van Kattendijke koninklijk onderscheiden te Vriezenveen. In 1971 nam hij afscheid van Vriezenveen om burgemeester te worden van het Friese Tietjerksteradeel. Bij zijn pensioen in 1982 werd hij bevorderd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. Op 1 maart 1994 is hij op 74 jarige leeftijd te Suameer overleden.

Comments


Recente berichten
Archief
Zoek op type
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page