top of page

Lesprogramma's voor het basisonderwijs 

 

Het Historisch Museum Vriezenveen heeft een 'doorgaande leerlijn' met lesprogramma's ontwikkeld. Het gaat om lessen voor kinderen van basisscholen. Het initiële lesprogamma "Vriezenveeners door de tijd" is ontwikkeld in het kader van van het provinciale project 'Cultuureducatie met kwaliteit' van de provincie Overijssel. Een tweetal nieuwe lesprogramma's, "Grootmoeders tijd" & "Dialect in de klas" zijn beschikbaar. 

Het gaat om lessen voor kinderen van de 22 Twenterandse basisscholen.

" Vriezenveen door de tijd"

 

Het lesprogramma “Vriezenveen door de tijd” is een lessenpakket over geschiedenis en erfgoed, dat is ontwikkeld voor alle groepen van het basisonderwijs, dus voor groep 1 tot en met 8.

Enkele voorbereidende lessen vinden op de school plaats, daarna is er ruimte voor museumbezoek, en per thema wordt dit afgesloten met een verwerkingsles, wederom op de school zelf.

De lessen zijn ontwikkeld in samenwerking met de Vriezenveense basisschool De Regenboogschool en met de hogeschool voor de kunsten ArtEz uit Enschede.

Deelname leerlijn
"Grootmoeders tijd"

Lesprogramma "Grootmoeders tijd" gaat in op de spellen en speelgoed uit grootmoeders tijd. Hoe was het op school in die tijd en hoe zag Vriezenveen er vroeger uit.

"Wat is er gebeurd met de grond onder je voeten"

Het lesprogramma “Wat is er gebeurd met de grond onder je voeten” is een lessenpakket over geschiedenis en erfgoed, dat is ontwikkeld voor groepen 1t/m 8 van het basisonderwijs.

Het lessenpakket bevat lesbrieven over de ruilverkaveling, de oorlogsjaren in Vriezenveen (WO2), de grote brand in Vriezenveen, Verkeer en vervoer en monumenten.

Enkele voorbereidende lessen vinden op de school plaats, daarna is er ruimte voor museumbezoek, en per thema wordt dit afgesloten met een verwerking les, wederom op de school zelf.

De lessen zijn ontwikkeld in samenwerking met de Vriezenveense basisschool St. Antoniusschool en met Zeeman & De Regt, onderwijskundigen en specialisten in erfgoededucatie uit Hengelo en Weesp.

"Dialect in de klas"

Lesprogramma "Dialect in de klas" gaat in op het Vriezenveense dialect, dat een taal op zich is.

Het is leuk en leerzaam om kinderen kennis te laten maken met de taal van de omgeving waarin ze opgroeien.

Aanmelden voor de lesprogamma's

 

Aanmelding voor de lesprogramma's is mogelijk voor het geheel of ook apart per onderdeel van 1 of meerdere lesprogramma's.

Zie het aanmeldingspagina.

 

 

bottom of page