Lesprogramma's voor het basisonderwijs 

 

Wat is er gebeurd met de grond onder je voeten?

 

Het Historisch Museum Vriezenveen heeft een  'doorgaande leerlijn' met lesprogramma's ontwikkeld. Het gaat om lessen voor kinderen van basisscholen. 

Het lesprogramma "Wat is er gebeurd met de grond onder je voeten?" bestaat uit de volgende onderdelen:

 
Groep 3 & 4: De grote brand in Vriezenveen

 

In dit project maken leerlingen kennis met het verhaal van de grote brand van Vriezenveen op 16 mei 1905, het onderwerp brandweer en kunstbeschouwing. Leerlingen gaan aan de slag met de schilderijen van Henk Bosch en historische foto’s van de brand en brandweer. Sporen die herinneren aan de grote brand staan centraal: het verhaal van een ooggetuige (Hendrikje van 9 jaar), historische foto’s, het brandmonument en de gedenksteen. De grote brand is bepalend geweest voor hoe Vriezenveen er nu uitziet. Vriezenveen voor de brand, net na de brand en na de wederopbouw wordt getoond. Leerlingen ontdekken dat geschiedenis zich niet in de leerboeken afspeelt op plaatsen ver van huis maar dat het verleden ook tastbaar en herkenbaar in de eigen omgeving te vinden is. 

 

De lessen zijn zo gemaakt dat u deze gedurende het gehele schooljaar kunt inplannen. U kunt de lessen ook onderdeel laten zijn van een projectweek over de historie van Vriezenveen. Het project bestaat uit een handleiding met daarin drie lessen, een digitale presentatie met afbeeldingen en een opdrachtkaart voor de leerlingen. Leerlingen kunnen in groepjes of in duo’s aan de opdrachten werken in deze lessen. 

Groep 4,5 & 6: Verkeer & Vervoer

 

In dit project maken leerlingen kennis met verschillende verkeers- en vervoersmiddelen in Vriezenveen in verschillende tijdsperioden. Ze gaan aan de slag met historische foto’s en maken zoekopdrachten waarbij bronnen op internet geraadpleegd worden. De leerlingen werken met Google Maps en Topo-tijdreis. Naast de cultuurhistorische sporen wordt dus een verbinding gelegd met actuele mediawijsheid. 

 

De leerling leren verschillende vervoersmiddelen benoemen, vervoersmiddelen in verschillende tijdsperioden herkennen en dat het vervoer naar Sint-Petersburg in Rusland en het transport van turf uit het veen onlosmakelijk bij de geschiedenis van Vriezenveen horen.
Het project bestaat uit een handleiding met daarin drie lessen, een digitale presentatie met historische afbeeldingen en een opdrachtkaart voor de leerlingen. Leerlingen kunnen in groepjes of in duo’s aan de opdrachten werken in deze lessen.

 
 
Groep 5, 6 & 7: Ruilverkaveling

 

In Vriezenveen vond een van de eerste en meest indrukwekkende ruilverkavelingen plaats. In 2011 is het ruilverkavelinggebied in Vriezenveen door de overheid aangewezen als een van de gebieden uit de wederopbouwperiode van nationaal cultuur-historisch belang. ‘Een icoon om (van) te houden’ en belangrijk om de waarde van dit gebied over te dragen aan een nieuwe generatie in Vriezenveen. Het onderwerp verdient een vaste plek in het onderwijs van Vriezenveen. Met dit onderwijsprogramma wordt het verhaal van de ruilverkaveling beter zichtbaar gemaakt. Leerlingen in het basisonderwijs maken kennis met het begrip ruilverkaveling en zij leren de sporen hiervan in hun eigen omgeving waarnemen, herkennen, verklaren en waarderen. Het onderwijsprogramma bestaat uit een drie-lessen-opzet. Bij de lessen hoort een docentenhandleiding met achtergrondinformatie over ruilverkaveling en aanwijzingen voor het uitvoeren van de lessen. Voor leerlingen zijn onderzoeksopdrachten uitgewerkt voor een aantal onderwerpen binnen het thema ruilverkaveling. Leerlingen ontdekken op een actieve wijze de cultuurhistorische waarden van hun eigen omgeving. Een bezoek aan het Historisch Museum is onderdeel van het programma. In het museum komen leerlingen in aanraking met authentieke documenten, verhalen en voorwerpen omtrent de ruilverkaveling.

Groep 5, 6 & 7: Monumenten

 

In dit project maken leerlingen kennis met een aantal markante monumenten die de gemeente Vriezenveen rijk is. Ze onderzoeken de monumenten en gaan op pad met inspectiewijzers. De leerling leren monumenten in hun eigen omgeving herkennen en benoemen, een monument te onderzoeken met behulp van een inspectiewijzer en hun waardering voor een monument weer te geven in een affiche.
Het project bestaat uit een handleiding met daarin drie lessen, een digitale presentatie met afbeeldingen en informatie over de monumenten en een opdrachtkaart voor de leerlingen. Leerlingen kunnen in groepjes of in duo’s aan de opdrachten werken in deze lessen. 

 
 
Groep 6, 7 & 8: Oorlogsjaren in Vriezenveen (WO II)

In dit project gaan leerlingen aan de slag met het ontdekken van sporen uit de Tweede Wereldoorlog in hun eigen omgeving. Een wandeling langs de sporen in Vriezenveen (met een start in het Historisch Museum) maakt deel uit van dit project. 

Leerlingen ontdekken dat geschiedenis zich niet in de leerboeken afspeelt op plaatsen ver van huis maar dat het verleden ook tastbaar en herkenbaar in de eigen omgeving te vinden is. De lessen zijn zo gemaakt dat u deze gedurende het gehele schooljaar kunt inplannen. 

U kunt de lessen ook onderdeel laten zijn van een projectweek rond 4 en 5 mei.

In dit project wordt gewerkt met een lestas, welke bestaat uit een handleiding met 3 lessen (activeren voorkennis, naar het museum, reflectieles), 5 dossiermappen en opdrachtkaarten (Strijd, Verzet, Hongerwinter, Bevrijding, Herdenken) voor de leerlingen. De vijf onderwerpen zijn gerelateerd aan de Tweede Wereldoorlog en de leerlingen onderzoeken in groepjes de onderwerpen. Ze vertellen aan elkaar tijdens de wandeling in les 2 wat ze te weten zijn gekomen over de oorlogsjaren in Vriezenveen. Aandacht is er speciaal voor personen van wie hun lot verbonden is aan de Tweede Wereldoorlog.

MuseumVriezenveen

Historisch

OPENINGSTIJDEN

Dinsdag-Vrijdag 10:00-17:00

Zaterdag Op groepsafspraak

gesloten

ADRES

Westeinde 54,

7671 CD Vriezenveen

info@museumvriezenveen.nl

Tel: 0546 - 563476

Contactinformatie

  • Facebook Classic
  • Tumblr Classic

© 2014 Historisch Museum Vriezenveen