top of page

Het oude gemeentehuis van Vriezenveen en de gemeentelijke monumentenlijst


Dit jaar is het 25 jaar geleden, dat in 1996 het oude gemeentehuis van de voormalige gemeente Vriezenveen als oudheidkundig monument werd aangewezen. Het is één van de negenentwintig objecten die op de gemeentelijke monumentenlijst staan van Vriezenveen. Op grond van de gemeentelijke monumentenverordening geniet het bouwwerk extra bescherming vanwege haar bijzondere cultuurhistorische en architectonische waarde.

De aanwijzing tot gemeentelijk monument lijkt een logisch gevolg op een grondige modernisering, gestart in 1994. Die vernieuwing was geïnitieerd door de Vereniging Oud Vriezenveen, die sinds 17 november 1979 de gebruiker is van het gebouw. Eerst onder de naam "Oudheidkamer Vriezenveen", in 2007 is de naam gewijzigd in "Historisch Museum Vriezenveen". In 2010 werd het streven van de vereniging beloond en werd het keurmerk "Geregistreerd Museum" verkregen. Om voor dit keurmerk in aanmerking te komen moet men voldoen aan de gestelde voorwaarden van de Museumnorm en wordt men geacht een Ethische Code te onderschrijven.

Voor vele Vriezenveners is dit gebouw een herkenbare en dierbare plek waar ze vroeger op Koninginnedag uitbundig de aubade opluisterden. De plaats waar zij zelf, familieleden, vrienden of kennissen in een sfeervolle omgeving plechtstatig in het huwelijk traden en waar dankbare ouders hun pasgeboren kinderen aangaven.

Het oude gemeentehuis, Westeinde 54, aan het Tilanuspein, verrees op dezelfde plek als zijn voorganger, die in 1905 ten prooi viel aan de vlammen van de grote brand van Vriezenveen. De kluis met registers van de burgerlijke stand zijn hierbij gelukkig gespaard gebleven. Een nieuw en ruimer gebouw onder architectuur van De Herder en Hellendoorn werd gebouwd. Door de groei van de bevolking en een daarmee gepaard gaande uitbreiding van het aantal ambtenaren, bleek het gemeentehuis nog geen 25 jaar lat

er veel te klein. Het gebouw werd meermalen gerestaureerd. In 1970 werd het huidige gemeentehuis aan het Manitobaplein in gebruik genomen.

Het oude gemeentehuis kreeg eerst de bestemming van vormingsschool en vanaf 1979 kwam het ter beschikking van de Vereniging Oud Vriezenveen. Het is de plaats waar nu de rijke historie van Vriezenveen getoond wordt, met unieke bezienswaardigheden van de handel en pioniersgeest van de Rusluie, textielnijverheid en de eeuwenoude dorpsgeschiedenis. In het museum ziet u originele documenten, voorwerpen en een prachtige collectie textielmachines. Regelmatig worden er in het museum tentoonstellingen gehouden met cultuurhistorische onderwerpen of worden er verschillende kunstuitingen tentoongesteld.

Het oude gemeentehuis staat sinds 1979 geheel ten dienste van de Vriezenveense historie. Het is de plaats waar geschiedenis bewaard wordt, nader wordt onderzocht, verrijkt, beschreven en gepubliceerd via het eigen magazine Waver 't Vjenne. Geschiedschrijving is immers van groot belang…..

.....WANT ZONDER KENNIS VAN HET VERLEDEN IS ER GEEN TOEKOMST.

Voor meer cultuur-historische verhalen met foto's kunt u lid worden van de Vereniging Oud Vriezenveen, u krijgt dan voor €22,00 per jaar vier keer het kwartaalblad Waver 't Vjenne thuisgestuurd. Leden hebben eveneens gratis toegang tot ons museum. Telefoon 0546-563476 mail ons vereniging@oudvriezenveen.nl of kijk op http://www.museumvriezenveen.nl/waver-lid-worden.

Recente berichten
Archief
Zoek op type
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page