top of page

Van veer en kroontjespen naar digitalisering


Als kind hoorde ik verkondigen dat een volk dat zijn geschiedenis vergeet, tot de ondergang is gedoemd. Dat maakte behoorlijk indruk zonder dat ik het eigenlijk inhoudelijk begreep. Geschiedenis wordt gemaakt door mensen die vermeldenswaardige verhalen en feiten beschrijven als een historische erfenis voor het nageslacht. In Vriezenveen is men de historie zeker niet vergeten.

Vanaf 1364, het jaar van het oudst bekende document van het bestaan van Vriezenveen, tot het jaar 2000 gebeurde de beschrijving van de geschiedenis steeds op dezelfde manier. Met een scherp aangesneden puntige veer werden er met sierlijke krulletters brieven, boeken en registers geschreven in de bloemrijke taal van die tijd, zoals bijvoorbeeld het verslag van de uitgevoerde volkstelling van 1795;

Wij, de municipaliteit van Vrieseveen, benevens den schout, certificeeren bij desen dat wij bij de examinatie van de lijsten der telling opgemaakt, door .…bevonden hebben in dit schoutampt te zijn het getal van huysgesinnen en menschen als volgt: Huijsgezinnen, driehondert drie en tagtentig, 383 Menschen een duysent agthondert en drie, 1803.

Vroeger hebben wij zelf ook leren schrijven met een kroontjespen, gedoopt in inkt, op smetteloos wit papier. De boekdrukkunst en de typemachine brachten wel vooruitgang, maar er werd nog steeds hoofdzakelijk geschreven. In de laatste decennia van de 20e eeuw werd de schrijfkunst echter steeds meer verdreven door de oprukkende computer, die ook voor ongewenste spanning in de wereld zorgde.

De overgang naar het jaar 2000 werd doemdenkend en vreesachtig afgewacht, beducht als men was voor de eventuele gevolgen van de Millennium Bug. De eeuwwisseling voltrok zich echter in alle rust van minder dan één seconde. De wereld sloeg gelukkig niet op hol en ook de geautomatiseerde wapensystemen bleven zwijgen. Alleen vuurwerk knalde volop.

Het museum kreeg de beschikking over een hoeveelheid authentieke documentatie, persoonlijke handgeschreven archieven, die de rijke historie van Vriezenveen over enkele eeuwen vertellen. Archieven en documenten, die geschreven zijn in de taal van die tijd. De website van de Vereniging Oud Vriezenveen zegt hierover o.a. het volgende: Met het inrichten van het historisch documentatiecentrum denkt de Vereniging Oud Vriezenveen op een vernieuwende manier de op schrift gestelde geschiedenis van de gemeente Vriezenveen te kunnen bewaren, uit te breiden, geschiedenis te schrijven en de collectie voor een breed publiek ter beschikking te stellen. Het documentatiecentrum is niet alleen interessant voor genealogen, historici, wetenschappers en journalisten, maar ook voor scholieren en studenten die informatie nodig hebben voor een werkstuk of scriptie.

Vriezenveen groeide van 1803 inwoners in het jaar 1795 naar 13.895 in 2019. Het Historisch Museum Vriezenveen moderniseerde en digitaliseerde. Regelmatig wordt er een back-up gemaakt voor het geval er knallend een schijf mocht crashen.

Een voorspoedig 2020 gewenst waarin wij u weer graag in het museum hopen te begroeten.

Recente berichten
Archief
Zoek op type
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page