top of page

Cadeautjes


Vriezenveen krijgt soms cadeautjes. Bijvoorbeeld een lantaarnpaal voor burgemeester Bouwmeester of een diepploeg ter herinnering aan de ruilverkaveling.

Burgemeester bouwmeester heeft veel voor Vriezenveen gedaan. Dat kon ook, want hij was een van de langst zittende burgemeesters, namelijk van 1885 tot 1931.

Hij steunde bijvoorbeeld de aanleg van het veenkanaal voor de snelle afvoer van turf, was betrokken bij de oprichting van de zuivelfabriek, de aanleg van de spoorlijn Almelo Mariënberg, de vernieuwing van de 7 km lange dorpsstraat, de sociale woningbouw, de kruisverenigingen, etc.

Bij zijn 40 jarig jubileum in 1925 kreeg hij van de bevolking een lantaarnpaal cadeau. In die tijd heel bijzonder. Immers Vriezenveen kreeg pas 3 jaar eerder een aansluiting op het elektriciteitsnet. De paal werd geplaatst op Het Midden, op het pleintje voor het Wapen van Vriezenveen.

De paal is later verplaatst naar de overkant van de straat en daarna terechtgekomen op de gemeentewerf, waar hij jaren als oud ijzer lag te roesten. Dankzij een aantal professionele schilders uit ons dorp en vrijwilligers van ons museum is de paal in de jaren ‘90 weer gerestaureerd en heeft hij een prominente plaats gekregen op het Tilanusplein, bij het Historisch Museum, het vroegere gemeentehuis van Vriezenveen. Bravo, de paal is toch nog goed terechtgekomen.

Hoe anders is het gegaan met het cadeautje van de Nederlandse Heidemij. Na de ruilverkaveling in de jaren ‘50 kreeg Vriezenveen een diepploeg als herinnering aangeboden. Deze diepploeg is eind jaren ‘60 op het Manitobaplein gezet bij het nieuwe gemeentehuis. De ploeg is later verplaatst naar een plek aan de Jonkerlaan voor de bibliotheek. Uiteindelijk is de ploeg in 2014 op Fayersheide gezet, een van de stukjes Vriezenveen waarvan het landschap gespaard is gebleven voor de effecten van de ruilverkaveling. Fayersheide ligt echter een stuk buiten de bebouwde kom van Vriezenveen en is slecht toegankelijk. Bijna niemand ziet dus de ploeg. Wat zou het aardig zijn geweest als de ploeg destijds ook op het Tilanusplein zou zijn geplaatst. Immers het Tilanusplein kent al een bestrating waarin de ruilverkaveling in beeld is gebracht met in het midden de kleine smalle akkers doorsneden door de dorpsstraat en daaromheen de efficiënte grote vlakken die het resultaat van na de verkaveling voorstellen. Een diepploeg op dit plein zou die symboliek versterken.

De Vriezenveense ruilverkaveling was iconisch voor Nederland. Niet voor niets vinden de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Landschap Overijssel Vriezenveen een bijzonder wederopbouwgebied. En niet voor niets heeft de provincie onlangs onze educatiecommissie gesteund bij het maken van een lessenserie over de ruilverkaveling. Begin 2018 zullen deze lessen worden gebruikt in onze samenwerking met basisscholen.

Recente berichten
Archief
Zoek op type
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page