top of page

Grensgeval


Vriezenveen was een grensgemeente en is het nog steeds, Twenterand trouwens ook. Via een strook van circa 3 kilometer grenst Vriezenveen bij Bruinehaar aan Duitsland. Een en ander betekende in het verleden dat Vriezenveen een rol had bij de grensbewaking. Direct na de Franse tijd (1795 -1813) trokken er nog allerlei vreemde troepen door het grensgebied. Het aantal veldwachters was daar niet altijd op berekend en om dat op te vangen had Vriezenveen lange tijd een burgerwacht en waren er kommiezen gestationeerd. Langs de grens loopt ook het kommiezenpad als onderdeel van de Striepe-wandeling. De Striepe staat voor de grens, maar het is ook de naam van het buurtschap ter plekke. De wandeling kan gestart worden vanaf het kerkhof in Bruinehaar of vanaf de grensweg in Langeveen. Die grensweg eindigt als zandweg en een groene grensovergang met rechts een paar douanewoningen. Langs die grensweg waren tot voor kort kuilen in het bos te zien waarin de kommiezen vroeger de wacht hielden om smokkelaars op te vangen. Op de Striepe-wandeling kan men termietenheuvels, adders, herten en oude grenspalen tegenkomen. Op het stukje grens van Vriezenveen met Duitsland komt men de palen 97, 98, en 99 tegen. Hoewel, paal 97 is niet meer oud, de oude is in 2004 gestolen, er staat nu een nieuw klein paaltje. De oude palen van Bentheimer zandsteen zijn ruim 200 jaar oud. De tekst op de palen is lastig te lezen behalve een grote N aan de Nederlandse kant en een H aan de Duitse kant. De H staat voor koninkrijk Hannover.

Paal 99 is heel bijzonder, de paal is een typisch grensgeval. Bij de Striepe waren in de achttiende eeuw regelmatig grensconflicten vooral over de gronden van de heer van Almelo en die van het Cisterciënzer klooster in Sibculo. In het register van Ridderschap

en Steden staat dat er op 30 augustus 1770 een verdrag werd gesloten tussen het Drostambt van Salland enerzijds en de Heerlijkheid Almelo anderzijds over de grenzen tussen deze gebieden. Er wordt een driekante steen gemaakt en geplaatst met Salland, Twenthe, en Bentheim erop. Eigenlijk een soort drielandenpunt dus. Boeren in de omgeving bleven echter de plek betwisten. In 1779 werd de grens definitief bepaald en die bleek 239 meter verderop te liggen. De oorspronkelijke drielandenpunt grenssteen is blijven staan. Een foto ervan staat hiernaast. Daarnaast heeft men op 239 meter afstand een nieuwe grenssteen geplaatst, steen nr. 99. Deze steen staat bovenaan dit artikel afgedrukt en staat direct aan het kommiezenpad.

Recente berichten
Archief
Zoek op type
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page