top of page

Bouwmeestersteeg???


Helemaal fout. Vriezenveen kent een Bouwmeesterstraat , geen steeg. De straat is het verlengde van de Almeloseweg, en een belangrijke verbinding naar het Noorden voordat rond 1960 de N36 werd aangelegd. Vroeger was de weg echter wel een steeg, namelijk onderdeel van de Kerksteeg. In de Middeleeuwen, toen de eerste zandweg werd aangelegd door het veen, heette de weg vanuit Vriezenveen naar Almelo de Kerksteeg. Eeuwenlang was dit de enige ontsluiting van het dorp met de bewoonde wereld. De naam Kerksteeg is te danken aan de kerk in Almelo, waar de Vriezenveners ter kerke gingen voordat ze even na 1400 een eigen kerk kregen op de plek die nu bekend staat als het “oude kerkhof”. Voor de Almeloërs begon de Kerksteeg bij de Aaboer, de boerderij aan deze weg op de vroegere grens met Almelo (zie foto). De Kerksteeg, die tot ver in de 20ste eeuw zo heette, veranderde in 1852 door particulier initiatief tussen Almelo en Vriezenveen in een zogeheten kunstweg, een grindweg, waarvoor de gebruikers tol moesten betalen. De Kunstwegmaatschappij Almelo-Vriezenveen was een naamloze vennootschap, die het beheer en onderhoud jaarlijks verpachtte. Tolhuis en tolboom bevonden zich waarschijnlijk op het grondgebied van Ambt Almelo. In 1922 werd de weg overgenomen door de provincie. Bouwmeester was tot 1931 ook een belangrijk burgemeester van Vriezenveen en naar hem is de Bouwmeesterstraat genoemd. Hij was betrokken bij de oprichting van de zuivelfabriek “Ons Belang”. Hij stimuleerde de aanleg van het veenkanaal bij Vriezenveensewijk voor de afvoer van turf. Ook bracht hij de gemeenteraad zover dat men deelnam in de oprichting van de NOLS, de Noordoosterlocaalspoorweg Maatschappij, die de spoorlijn Almelo-Mariënberg heeft aangelegd. Ook toen was er al rivaliteit tussen gemeenten als het ging om het vaststellen van de gemeentegrenzen. In 1918 eiste Almelo gronden in Aadorp op, de Woesten geheten, om door zijn eigen werkloze fabrieksarbeiders te laten ontginnen. Almelo wilde zelfs de gronden onteigenen. Bouwmeester en zijn college waren furieus over deze manier van landjepik. In de woorden van Bouwmeester: "De gemeente Almelo heeft meer dan voldoende grond wat zich uitnemend leent voor cultivering; laat men deze onteigenen en geen gronden zoeken binnen de grenzen van een andere gemeente." Uiteindelijk bleef De Woesten bij Vriezenveen, tot de gemeentelijke herindeling in Overijssel van 2001, toen de hele gemeenschap Aadorp bij Almelo werd gevoegd. Op 9 november 1925 was Johannes Bouwmeester 40 jaar burgemeester van Vriezenveen.

's Middags kreeg hij een huldiging van de burgerij die hem een monumentale vierarmige elektrische lantaarnpaal schonk. Deze lantaarnpaal staat nu nog voor het Historisch Museum.

Recente berichten
Archief
Zoek op type
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page