top of page

Koningin en Koningin-Moeder schenken beide 1000 gulden

 

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant (20-05-1905) - Vriezenveen, 19 mei 1905 - Door H. M. de Koningin werd (gelijk wij vermeld hebben) f 1000 en door H. M. de Koningin-Moeder eveneens f 1000 gezonden aan den burgemeester dezer gemeente, tot leniging van den meest dringenden nood tengevolge van de ramp op 16 dezer. Dat deze giften met groote vreugde en dankbaarheid worden aanvaard, behoeft nauwelijks vermelding. Een commissie tot inzameling van gelden is gisteren geconstitueerd.

Thans kan worden geconstateerd, dat verbrand zijn 228 huizen, waarin 280 gezinnen werden gehuisvest. Gisteren werden 116 mansveldtenten door manschappen der genië opgesteld. De brandkluis in het gemeentehuis is opengebroken. De inhoud was onbeschadigd. De registers van den burgerlijken stand, de bevolkingsregisters enz. zijn alzoo bewaard gebleven.

Artikel uit de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 20-05-1905 (2e blad, blz. 3).

bottom of page