top of page
03460groot.jpg

Vereniging Oud Vriezenveen

Links

Vereniging Oud Vriezenveen

Het doel van de vereniging is de behartiging der oudheid- en geschiedkundige belangen in de gemeente Vriezenveen, het bevorderen van de daarmee gepaarde wetenschap, de instandhouding, bewaring, waar wenselijk herstel, van de betrekkelijke monumenten en het aankweken van de belangstelling daarvoor.

De vereniging tracht deze doeleinden te bereiken langs wettige weg: 

  • door het verzamelen van de uitsluitend op de gemeente Vriezenveen betrekking hebbende of daarin gevonden oudheid- of geschiedkundige voorwerpen en de behoorlijke verzorging, d.w.z. bewaring en opstelling daarvan in een speciaal daartoe te Vriezenveen in te richten oudheidkamer; 

  • door samenwerking met meer algemene instellingen en organisaties op dit gebied, in de eerste plaats met die in de provincie Overijssel, en voorts, voor zover nodig, met zulke in het Rijk; 

  • door het doen instellen of bevorderen van wetenschappelijk bodemonderzoek, eventueel het conserveren van oudheidkundige of historische, binnen de gemeente Vriezenveen zich bevindende monumenten onder deskundige leiding, door het verzamelen en notuleren, eventueel publiceren van desbetreffende berichten of geschriften en voorts door het organiseren van excursies, lezingen en voordrachten en zo mogelijk het aanleggen van een bibliotheek. 

Na vele omzwervingen door het dorp heeft de vereniging haar eigen museum (Historisch Museum Vriezenveen), gevestigd in het oude gemeentehuis van Vriezenveen aan het Westeinde 54.

De vereniging organiseert tal van activiteiten, zoals de Tour de Vjenne en de Lezersdag. Daarnaast verschijnt vier keer per jaar ons verenigingsblad Waver 't Vjenne, waarin naast het verenigingsnieuws allerlei historische wetenswaardigheden worden gepubliceerd. Ook geeft de vereniging regelmatig publicaties uit, zoals "Ken uw dorp en heb het lief ... Vriezenveen", "Jansen & Tilanus" en "Het Spoorboek van Vriezenveen".

bottom of page