top of page

Gebr. Hospers

De textielfabriek gebroeders Hospers aan het Oosteinde heeft een lange geschiedenis die begon bij de heer G.B. Hospers met zijn zaadverkoop en linnenhandel. Zijn zoons Leonard Bernard Hospers en Johannes Hospers legden zich meer toe op de linnenhandel dan het zaadverkoop. Huiswevers maakte toen het linnengoed voor hen, totdat men later overging met fabrikanten te contracteren. In 1870 werd begonnen met een eigen naaiatelier voor de particuliere klanten, die zij in de handel hadden opgebouwd. In 1925 waren er ongeveer 25 personen, waaronder 20 naaimeisjes in dienst. De zaken werden over genomen twee zoons van Leonard Bernard, Gerrit Leonard en Jan Diederik. Het bedrijf vernieuwde en breidde zich geleidelijk aan uit. Toen de zaak goed liep werd het naaiatelier uitgebreid en ging over op productie van confectie, dat werd toegespitst op huishoudelijk artikelen en ziekenhuiskleding. Leonard Bernard Hospers de zoon van Gerrit Leonard  nam in 1937 het bedrijf over van de broers Hospers dat in die tijd aan ongeveer aan vijftig mensen werk verschafte. Na de tweede wereld oorlog ging het oude pand plaats maken voor nieuwbouw aan het Oosteinde 53. Op 1 september 1958 kwam zijn oudste zoon Gerrit Leonard Hospers in het bedrijf. In 1960 werd er ook een bedrijf in Den

Ham gestart. Het bedrijf groeide gestaagd door en bood in 1962 aanvijfenzestig personen werk. De jongste zoon Jan Michiel Bernhard Victor Hospers betreedt in 1969 het bedrijf. Op 1 augustus 1970 werd het bedrijf Gebroeders Hospers B.V. Als in 1978 het bedrijf aan Oosteinde geheel wordt vernieuwd gaan in Den Ham de deuren dicht. Zij leverde hoofdzakelijk hun linnengoederen aan inrichtingen, scheepvaartmaatschappijen en ziekenhuizen. Het werd ook voor deze textielzaak steeds moeilijker en na verloop van tijd werden ook zij slachtoffer van de dalende tendens in de Twentse textiel en sloot haar deuren in 1983

bottom of page