top of page

Brand bij Teunis

 

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant (15-05-1905) - Vriezenveen, 15 mei 1905 - Gisteren nacht omstreeks half een brak een felle brand uit ten huize van A. Teunis, landbouwer, wonende ongeveer op het midden van het dorp, van welke woning een gedeelte was bewoond door den timmerman J. Goosselink. Spoedig werd de naastgelegen woning van W. Bramer ook aangetast en in een uur tijds lagen beide perceelen in asch.

De spuiten, snel ter plaatse, werkten uit alle macht, en het mocht dan ook gelukken den brand tot gezegde 2 perceelen te beperken. Oorzaak is onbekend; van de inboedels is zeer weinig gered, behalve het vee; hiervan verbrandden bij Teunis een kalf, bij Goosselink twee geiten en bij Bramer een varken met 4 biggen en een geit.

Teunis had verzekerd het huis voor f 1000, den inboedel voor f 500; Goosselink den inboedel voor f 500 en Bramer het huis met de daarachter staande (niet verbrande) schuur voor f 1350, den inboedel voor f 1000, de koopmansgoederen van den inwonenden zoon (koopman in manufacturen) voor f 600.

bottom of page