top of page

St. Anna te Drieën - beeldje voor in huis

Dit beeldje is gevonden tijdens de ruilverkaveling, in de omgeving van de nederzetting aan de Buterweg. Sint Anna is volgens het christelijke verhaal de moeder van de Maagd Maria; de grootmoeder van Jezus. Vanaf de 5e/6e eeuw begint in het Midden-Oosten de verering van Anna, en verplaatst zich via Venetië en Rome naar het westen. In de 15e en 16e eeuw bereikt de verering van Anna het hoogtepunt. In deze tijd ontstaat ook de speciale afbeelding:  St. Anna te Drieën; een afbeelding van Anna, Maria en Jezus. De voorstelling van Anna te Drieën komt in vele vormen voor. Bij dit beeldje is een voorstelling te zien waarbij Anna zittend is afgebeeld, met Maria als klein meisje op haar schoot en Jezus als baby op de knie van Maria. Door de geringe afmeting van het beeldje wordt het gezien als een persoonlijk beeldje voor in huis. 

bottom of page