top of page

Prehistorische bijl - authentiek of recente namaak?

Dit voorwerp, een vuurstenen bijl, is mogelijk recent vervaardigd. Hoewel het de vorm heeft van een prehistorische bijl, is een dergelijke ouderdom twijfelachtig gezien het ontbreken van verweringssporen. Het voorwerp kan zijn nagemaakt ten behoeve van experimentele archeologie, bijvoorbeeld om theorieën te toetsen over het vervaardigen van voorwerpen. Dat het verschil tussen een prehistorisch werktuig en een recente kopie soms moeilijk te zien is, leidde in 1975 tot een rechtszaak. Tjerk Vermaning, een amateur-archeoloog, werd ervan beschuldigd vuurstenen werktuigen te hebben vervalst. De beschuldigingen leidden uiteindelijk tot een veroordeling wegens vervalsing. In hoger beroep werd Vermaning alsnog vrijgesproken. Tot vandaag de dag is niet duidelijk of het daadwerkelijk om vervalsingen of om originele werktuigen gaat.

bottom of page