top of page

Jansen & Tilanus

Voor Jansen & Tilanus begon het allemaal op 17 november 1869 dan wordt de stichtingsakte getekend met als firmanten W.C. Jansen (21 jaar) en G. Jansen (26 jaar) en J.L.L. Tilanus (22 jaar). In dit akkoord brengen de Jansens grond, gebouw en machines in en Tilanus brengt fl. 30.000, = geleend geld mee (dit loopt gemeten naar de huidige maatstaven rond de € 700.000, =).

Vermoedelijk is J.L.L. Tilanus via zijn aanstaande schoonfamilie, burgemeester Dikkers van Almelo, in contact gekomen met W.C. Jansen en G. Jansen, neven van zijn latere echtgenote, die eigenaars waren van een weverijtje in Vriezenveen. De heren Jansen kwamen uit een geslacht van textielfabrikanten. Zowel in Twente als in Sint-Petersburg had dit geslacht een aandeel in diverse textielbedrijven gehad: Scholl-Jansen-Kruys en Co, Jansen-Kruys-Engberts en Co, Jansen en Gebr. Prinssen, Jansen-Joost en Co. en Weitzel-Jansen en Co.

Over de gang van zaken in het bedrijf in de eerste jaren is niet veel bekend. Twee, achteraf gezien belangrijke, gebeurtenissen zijn de overname`s in 1872 van de sterkerij, scheerderij en de spoelerij van de Nederlandse Katoenspinnerij te Hengelo en in 1874 van een aantal breimachines van de firma Thooft te Goor. Hieruit valt te concluderen dat de firma er financieel goed voorstond. Het bedrijf had zijn eigen ziekenfonds opgericht op 1 april 1897. Bij de boedelscheiding na het overlijden van J.L.L. Tilanus in 1935 is de firma een N.V. geworden. Tot die tijd is Jansen & Tilanus nog een firma met firmanten die met hun hele bezit verantwoordelijk waren voor de gang van

zaken. Het blijft echter een familiebedrijf: de directie van de N.V. bestaat bij oprichting uit A.M. Tilanus, C.B. Tilanus en diens zoon W.C. (Willem) Tilanus.

Jansen & Tilanus verwierf zo’n grote naamsbekendheid dat de naam een soort werd voor alle natuur wollen ondergoed. Het oudste kledingmerk van Nederland genoot landelijke en zelfs internationale bekendheid. De fabriek breidde zich bij regelmaat uit en in zijn beste jaren had het bedrijf ongeveer 1200 werknemers in dienst en was van groot economisch belang voor de gemeente. In 1958 moet Jansen & Tilanus de katoenweverij sluiten. Een belangrijke reden hiervoor is dat Indonesië goederen uit Nederland weigert. In de jaren erna moest de onderneming verder inkrimpen. Ook na de fusie met Rigtersbleek te Enschede ging het geleidelijk aan minder goed Zoals zoveel andere Nederlandse textielfabrikanten viel het doek van deze Vriezenveense textiel gigant in 1981.

Na de sluiting van de fabriek Jansen & Tilanus is het merk Jansen & Tilanus door diverse overname`s in 2001 bij Ten Cate BV terecht gekomen. Omdat het merk vijf jaar lang niet was gebruikt, verviel het merkrecht in 2007 voor Ten Cate BV omdat deze werd op geëist door Robert Groeneveld, eigenaar van onder andere de Route 66 navigatiesoftware. Deze is nu eigenaar van het merk Jansen & Tilanus

bottom of page