Ledenvergadering verplaatst van 10 april naar woensdag 24 april 2019

March 27, 2019

 

 

In verband met bijzondere omstandigheden wordt de Algemene 

Leden Vergadering van de Vereniging Oud Vriezenveen/Historisch Museum Vriezenveen die oorspronkelijk zou plaats vinden op 10 april 2019 verplaatst naar woensdag 24 april 2019. Hieronder volgt de agenda voor de jaarvergadering, aanvang 20.00uur inloop vanaf 19.30uur

 

 1. Opening

 2. Vaststellen agenda

 3. Vaststellen notulen ALV 20181114

 4. Mededelingen

 5. Jaarverslag 2018

 6. Jaarrekening 2018 en verslag kascommissie

 7. Mutaties kascommissie

 8. Bestuur verkiezing (Er zijn geen bestuursmutaties)

 9. Vaststellen volgende vergadering Woensdag 15 april 2020

 10. Rondvraag (schriftelijk)

 11. Sluiting vergadering

 

Wilt u zich in verband met beschikbare ruimte, aanmelden voor deze jaarvergadering via email voor 15 april 2019: hmvsecretaris@gmail.com 

 

Please reload

Recente berichten
Please reload

Archief
Please reload

Zoek op type
Please reload