top of page

De galanterieënzaak van Hendrik Derks


Het monumentale boekwerk van de Vjeanse geschiedschrijving "Ken uw dorp en heb het lief” zegt over het pand "waarin de heer H. Derks zijn bekende zaak in galanterieën heeft", maar weinig te weten. Bedoeld wordt het winkelpand Westeinde 10. De zaak van Hendrik Derks heeft een bestaan gekend van 60 jaar, namelijk vanaf 1925 tot het jaar van zijn overlijden in 1986. Zowel de winkelactiviteit als het pand werden daarna verkocht aan Marskramer. Na Marskramer waren er weer andere ondernemingen gevestigd.

De familie Derks kent een ruime zakelijke historie van minstens 121 jaar (1865 -1986). Fredrik Derks (*1859) had een smederij annex wagenmakerij in het pand Westeinde 26. In de westelijke zijgevel van dit fraai gerestaureerde pand is een gevelsteen gemetseld waarop is vermeld: F.D/J.E. 1865. Dat zijn de initialen van Fredrik Derks, echtgenote Jenneken Engberts en het jaartal 1865, het bouwjaar. Deze steen is niet in 1865 aangebracht maar zeker niet eerder dan het huwelijksjaar van Fredrik en Jenneken in 1894.

De opdrachtgever voor de bouw is niet Fredrik geweest (hij was in 1865 nog maar 5 of 6 jaar oud) maar zijn vader Gerhardus, die in dat jaar 1865 zelf 47 jaar oud was. Gerhardus was de vermoedelijke grondlegger van de smederij en zoon Fredrik kwam als opvolger in de zaak. In 1923 was Fredrik inmiddels 64 jaar oud en hij wilde stoppen. Egbert Schoenmaker kwam bij smid Fredrik in de leer en nam de zaak over. Deze overname ging gepaard met een onderlinge ruiling van panden waarbij de smederij, Westeinde 26 en Westeinde 10 onderling van eigenaar wisselden. Eén en ander werd geregeld bij een notariële akte van ruiling in 1923, opgemaakt door notaris Cramer te Vriezenveen.

Fredriks jongste zoon Hendrik Derks was bij de verhuizing naar het Westeinde 10 ongeveer 21 jaar. Vanuit een kamertje aan de oostkant begon Hendrik met de verkoop van galanterieën. De westkant van de woning werd verhuurd. Hendrik was bovendien werkzaam als postbode. 'S morgens ging hij daarvoor al heel vroeg op pad zodat hij overdag meer tijd kon wijden aan zijn winkel. Die winkel werd in de loop der jaren wel steeds verder uitgebreid door er meer kamers aan toe te voegen.

In 1937 werd de winkel verbouwd en kreeg het zijn ronde vorm (zie foto) naar een ontwerp van architect Strootker. In 1950 werd er nogmaals verbouwd en vanaf 1978 kreeg de winkel zijn huidige uiterlijk.

Hendrik Derks werd in 1904 geboren te Vriezenveen. In 1935 trouwde Hendrik met Julia Clazina Lamberts. Samen kregen ze vier kinderen, drie dochters en één zoon: Freda, Rita, Mimi en Frits.

De familie Derks heeft in Vriezenveen een lange geschiedenis:

•Jan Derks Kuiper (1744-1783-88) •Johannes Derks, (1783-1854) wever en landbouwer. •Gerhardus Derks, (1818-1894) • Fredrik Derks, (1859-1942) • Hendrik Derks, (1904-1986) • Fredrik Hendrik Derks, 1950 en • Martijn Derks 1977.

Voor meer cultuur-historische verhalen met foto's kunt u lid worden van de Vereniging Oud Vriezenveen, u krijgt dan voor €22,00 per jaar vier keer het kwartaalblad Waver 't Vjenne thuisgestuurd. Telefoon 0546-563476 of vereniging@oudvriezenveen.nl

Recente berichten
Archief
Zoek op type
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page